MĄCZKA WAPIENNA

Spółka WKG zrealizowała w 2012 roku  inwestycję pt. „Budowa przemiałowni kamienia wapiennego“.  

         Niniejsza inwestycja została zrealizowana w oparciu o innowacyjną technologię, dzięki której wytwarzany będzie nowy z punktu widzenia rynku docelowego produkt, który dodatkowo charakteryzować sie będzie innowacyjnością na skale światową. Technologia ta polega na produkcji wysokoreaktywnego sorbentu, w oparciu o zjawisko aktywacji elektromagnetycznej, zachodzącej w aktywatorze. Głównym produktem jest wysokoreaktywny sorbent do odsiarczania spalin, który można bedzie zastosować w instalacjach mokrych, półsuchych oraz suchych odsiarczania spalin. 

 

 

(+48) 43 841 35 38 wkg@wkg.pl Raciszyn ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn