Kierunek
Ekologia

Każda działalność człowieka wywiera wpływ na środowisko. Dokładamy starań aby nasza, była jak najmniej uciążliwa. Przede wszystkim oszczędnie gospodarujemy złożem, kamień wapienny jest bowiem nieodnawialnym zasobem naturalnym.

Podejmujemy wiele aktywności pro środowiskowych oraz podnosimy świadomość ekologiczną wśród pracowników.

EKO Przemysł


Inwestujemy w ekologiczne rozwiązania od początku działalności. Prowadzimy procesy produkcyjne z utrzymaniem zamkniętego obiegu wody, ograniczamy emisję hałasu poprzez wygłuszanie zakładów produkcyjnych a emisję gazów i pyłów do atmosfery m.in. poprzez stosowanie gazu ziemnego oraz nowoczesnych filtrów i rekuperatorów.

Wyeksplatowane maszyny i urządzenia oraz stare samochody sukcesywnie zastępujemy nowymi.


EKO Firma


Wprowadziliśmy obowiązek segregacji odpadów, zamieniliśmy też plastikowe butelki z wodą na dystrybutory oraz ekologiczne bidony. Cyklicznie sadzimy drzewka ozdobne wokół naszej siedziby oraz promujemy zdrowy tryb życia m.in. poprzez organizację wycieczek rowerowych, meczów piłkarskich czy sponsorowanie imprez sportowych. Założyliśmy łąkę kwietną o powierzchni 3 ha oraz własną pasiekę, w której powstaje miód wielkokwiatowy i faceliowy. Pszczółki mają piękne, kolorowe domki i bardzo dobrze się tam czują. Zasialiśmy także użytki rolne na powierzchni ponad 20 ha, dzięki temu naszą okolicę ozdabiają m.in. pola słoneczników.

I na pewno na tym nie zakończymy, mamy wiele pomysłów i małymi kroczkami będziemy je realizować…