Produkty wapiennicze

Zakład górniczy Raciszyn

Od 2008 roku prowadzimy wydobycie kamienia wapiennego ze złóż Raciszyn oraz Raciszyn II. Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową w systemie ścianowym.

Nasze złoża charakteryzujące się wysoką czystością, stanowią naszą główną bazę surowcową do produkcji powtarzalnej jakości produktów wapienniczych, które znajdują zastosowanie w wielu branżach polskiego przemysłu.

Zakłady przeróbcze

Nasze produkty wytwarzamy na instalacjach przemysłowych, zbudowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Dysponujemy nowoczesnymi, zautomatyzowanymi przemiałowniami do produkcji mączek wapiennych i kred pastewnych, zakładem do produkcji nawozów wieloskładnikowych, zakładem uszlachetniania nadawy oraz zakładem kruszącym. Wydajne linie technologiczne pozwalają nam przetwarzać 1 mln ton wapienia rocznie, który znajduje zastosowanie w rolnictwie, drogownictwie, hutnictwie szkła i metali, w przemyśle energetycznym oraz chemii budowlanej.

Lokalizacja

Zakład wapienniczy znajduje się w niewielkiej miejscowości Raciszyn w Gminie Działoszyn – ok. 30 km na północ od Częstochowy. Nasza lokalizacja jest korzystna pod względem dostępu do infrastruktury komunikacyjnej oraz odległości do głównych odbiorców naszych produktów.

 

Wyróżnia nas:


Zakład wapienniczy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55