Kamień przemysłowy

 

Kamień przemysłowy powstaje w wyniku przeróbki mechanicznej polegającej na kruszeniu, uzdatnianiu i sortowaniu kopaliny wydobytej z złoża


Oferta


W naszej ofercie znajduje się kamień wapienny w poniższych frakcjach:

 • 0-30 mm
 • 0-63 mm
 • 2-10 mm
 • 10-40 mm
 • 30-60 mm
 • 40-120 mm

Zastosowania


Kamień wapienny jest surowcem o charakterze podstawowym i masowym. Znajduje zastosowanie w wielu procesach przemysłowych m.in. w:

 • energetyce – jako surowiec do produkcji sorbentów do odsiarczania spalin,
 • hutnictwie stali – jako topnik,
 • przemyśle chemicznym, np. w zakładach sodowych,
 • rolnictwie – do produkcji nawozów wapiennych,
 • budownictwie oraz w procesie uzdatniania wody.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55