Kruszywo wapienne

 

Nasze kruszywa wapienne powstają w Zakładzie Uszlachetniania Nadawy w procesie uzdatniania i frakcjonowania materiału złożowego. W trakcie przeróbki na mokro eliminowane są wszelkie zanieczyszczenia i frakcje pyliste.
Kruszywo wapienne - oferta


W naszej ofercie znajdują się:

  • Kruszywa do mas bitumicznych o frakcji 0/2 mm
  • kruszywa płukane do betonu o frakcji 2/16 mm
  • piasek płukany

Ile kosztuje kruszywo

Cena kruszywa jest uzależniona od zamawianej ilości miejsca dostawy i warunków płatności.

Zastosowania


Kruszywa i piaski płukane stosowane są powszechnie w budownictwie drogowym i kubaturowym jako składnik betonu.

Kruszywo wapienne idealne w budownictwie

W naszej ofercie znajduje się gama produktów dedykowana dla budownictwa drogowego, m.in. kruszywa do betonów, piaski i wypełniacz do betonu oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, a także materiały do budowy nasypów czy niwelacji terenu. Nasze doświadczenie i znajomość rynku pozwalają nam dostarczać materiały o stabilnych i wysokich parametrach, odpowiednich do konkretnych zastosowań. Obsługujemy inwestycje różnej skali – od duktu leśnego do autostrady włącznie. Oferowane produkty objęte są systemem zakładowej kontroli produkcji, co oznacza kontrolę i zapewnienie jakości naszych produktów na etapie produkcji i wysyłki.

Kruszywo wapienne

Kruszywo wapienne to nic innego, jak rozdrobniony materiał skalny o bardzo szerokim zastosowaniu: w budownictwie, produkcji betonu towarowego, przy budowie nawierzchni drogowych (asfaltowych i betonowych), podbudowach dróg czy nasypach drogowych. Wielu z nas stosuje także kruszywa wapienne na podjazd. Wreszcie, kruszywa i kamień wapienny znajdują swoje zastosowanie w ochronie środowiska oraz jako surowiec do produkcji mączki wapiennej.

Czytaj więcej

Wśród wielu branż, które korzystają z produktów naszej firmy, istotne miejsce zajmuje branża infrastrukturalna, a konkretnie budownictwo drogowe. Podstawą współczesnego budownictwa są betony, do których produkcji wykorzystywane są produkty WKG.

Wydobywamy, płuczemy, przesiewamy

Finalne zastosowanie i oczekiwane od produktu właściwości aplikacyjne determinują kierunek wydobycia i klasę podjętej ze złoża kopaliny oraz sposób jej dalszej przeróbki. Najbardziej istotną częścią naszej oferty dla rynku budowlanego są kruszywa do betonów frakcji 2/16 i 2/31,5. Produkcja kruszyw realizowana jest w Zakładzie Uszlachetniania Nadawy (ZUN) i polega na:

  • dostarczeniu kopaliny na ZUN,
  • płukaniu na płuczce dwumieczowej,
  • podziale frakcyjnym.

Na potrzeby rynku produkujemy dwie frakcje kruszyw: 2/16 i 2/31,5. Zastosowane technologie i dobór materiału wsadowego pozwalają na uzyskanie wysokogatunkowych kruszyw wapiennych, pozbawionych domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. Produkt wyróżnia się stabilnością składu, uziarnienia i właściwości aplikacyjnych. Rynek betonu jest praktycznie całoroczny, ewentualne przestoje w sezonie zimowym uwarunkowane są niskimi temperaturami, aczkolwiek współpracujemy również z odbiorcami, dla których nie jest to żaden problem, dzięki czemu zapotrzebowanie na nasze produkty w zasadzie nigdy się nie kończy.

Atuty pod kontrolą

Konkurencja na rynku kruszyw jest dość duża, tym bardziej że do produkcji betonu wykorzystuje się nie tylko wapienie, ale również skały wylewne i otoczaki. Nasze kruszywa to stabilne i powtarzalne jakościowo produkty. Produkcja odbywa się pod ścisłym nadzorem zakładowej kontroli produkcji, badania zgodności z normą są prowadzone codziennie.

Posiadamy także wszystkie niezbędne certyfikaty oraz deklaracje właściwości użytkowych, które poświadczają, że nasze produkty mogą być wykorzystywane do produkcji betonu oraz nawierzchni drogowych. Kruszywa z WKG trafiają na rynek lokalnych betoniarni oraz na kontrakty drogowe. Obsługujemy klientów z województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, częściowo także wielkopolskiego. Odległość do betoniarni czy placu budowy i związany z tym koszt transportu są bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na finalną cenę kruszyw wapiennych, często determinującym możliwość współpracy.

Interes się kręci jak w betoniarce

Branża infrastrukturalna i budowlana przeżywa w ostatnich latach prawdziwym boom. Beton jest dzisiaj najczęściej stosowanym materiałem budowlanym. Zapotrzebowanie na ten materiał i perspektywy jego zastosowania są optymistyczne. W przypadku budownictwa indywidualnego już wiele lat temu tradycyjne, ręczne betoniarki zastąpione zostały przez nowoczesne wytwórnie dostarczające gotowy beton do odbiorcy finalnego i nic nie zapowiada, by ta sytuacja miała ulec zmianie. Korzystają z tego takie firmy, jak WKG.

Współpracujemy z kilkunastoma stałymi odbiorcami kruszyw. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z samonapędzającym się biznesem. Tak jak w innych branżach, musimy się pokazać – nie wszyscy bowiem wiedzą, że produkujemy kruszywa do betonu. Trzeba sporo jeździć w teren, prezentować naszą ofertę. Stale pracować nad jakością produktu i poziomem obsługi klienta. Obecnie na rynku występuje pewien kryzys z dostępnością kruszyw do betonu – my mamy ten surowiec w stałej ofercie, a złoża wapienia w Raciszynie wystarczą jeszcze na wiele lat. Nic więc nie zapowiada, żeby to źródło miało wyschnąć. Zanim produkt trafi do klienta w idealnie czystej postaci, spełniające wszystkie niezbędne normy jakościowe, musi zostać poddany płukaniu i frakcjonowaniu do pożądanej grubości.

Wykorzystanie kruszywa wapiennego

Jednym ze stałych odbiorców kruszyw z WKG jest firma Budpol z siedzibą w Częstochowie, która zajmuje się realizacją inwestycji przemysłowych i drogowych, m.in. budową autostrad i dróg ekspresowych, renowacją nawierzchni betonowych czy produkcją betonu. Współpraca Budpolu z WKG trwa od 2019 roku. Budpol zamawia kruszywo grube 2/31,5 mm, przeznaczone do produkcji mieszanek związanych cementem klasy C 5/6 (podbudowa pomocnicza) i C 8/10 (podbudowa zasadnicza).

Taka mieszanka, z wykorzystaniem kruszywa wapiennego, jest wytwarzana w mobilnej wytwórni betonu cementowego (betoniarni). Składniki mieszanki są dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Wytwórnia betonu jest wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Następnie gotowa mieszanka jest przewożona na budowę samochodami ze skrzyniami samowyładowczymi i rozładowywana na miejscu do kosza zasypowego, znajdującego się w przedniej części układarki mechanicznej, wyposażonej w deskowanie przesuwne (ślizgowe).

Układarka w sposób płynny rozkłada równomiernie mieszankę na całej szerokości jezdni, zabezpieczając ją przed powstawaniem nierówności. Dalszym etapem jest wyprofilowanie podbudowy do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych, a następnie zagęszczanie podbudowy i obróbka powierzchniowa, w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej odbywa się przed rozpoczęciem wiązania cementu, a w przypadku jakichkolwiek ubytków czy nierówności mieszanka jest wymieniana na pełnej głębokości, wyrównywana i ponowne zagęszczana. Do tego celu wykorzystuje się walce typu stal-guma, stal-stal oraz guma-guma, do momentu aż powierzchnia zagęszczonej podbudowy będzie miała prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Po ułożeniu podbudowy jej końce zostają przycięte, zaś przed rozpoczęciem układania kolejnej działki roboczej czołowa ściana podbudowy na całej jej szerokości zostaje zwilżona wodą. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem jest poddawana pielęgnacji poprzez skrapianie wodą i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez minimum 7 dni.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55