Mączki i piaski wapienne

 

Grupa produktów wytwarzanych w procesie przeróbki kamienia wapiennego, polegającej na suszeniu, mieleniu oraz separacji na frakcje handlowe. Produkcja realizowana jest na nowoczesnych, zautomatyzowanych, wydajnych instalacjach, zapewniających wysoką i powtarzalną jakość.


Mączka wapienna - oferta


W naszej ofercie znajdują się następujące produkty pyliste o uziarnieniu 0-0,1 mm i frakcje z przedziału 0,1-1,4 mm:

 • Mączki wapienne
 • Kreda mielona nawozowa
 • Kreda mielona pastewna
 • Kruszywo wypełniające do betonu
 • Wypełniacz do mas bitumicznych
 • Mączki szklarskie

Nawet setne części procenta zawartości poszczególnych składników mają znaczenie, gdy produkuje się mączkę wapienną dla branży szklarskiej. Tak wymagająca produkcja możliwa jest wyłącznie dzięki zaawansowanej technologii i wiedzy.

Zastosowania 

 • energetyce – jako sorbent w procesie odsiarczania spalin,
 • rolnictwie – główny składnik granulowanych nawozów wapniowych; składnik mieszanek paszowych i pasz pełnoporcjowych,
 • chemii budowlanej – kruszywo i wypełniacz do produkcji klejów, tynków, zapraw, farb itp.,
 • przemyśle szklarskim – składnik zestawu szklarskiego do produkcji szkła płaskiego, opakowaniowego i gospodarczego,
 • drogownictwie – jako wypełniacz w produkcji mas mineralno-asfaltowych, w produkcji pap i gontów bitumicznych, przemyśle ceramicznym, produkcji tworzyw sztucznych czy uszczelniaczy gumowych

Mączka szklarska

Węglan wapnia w formie mączki stosowany jest w hutach szkła jako stabilizator. Wapień zapobiega rozpuszczaniu szkła w wodzie i wpływa na przejrzystość tafli. Odpowiada za to tlenek wapnia (CaO), który wraz z dwutlenkiem węgla (CO2) jest produktem rozkładu węglanu wapnia w wysokiej temperaturze. Dzięki zastosowaniu mączki wapiennej szkło jest bardziej wytrzymałe i odporniejsze na działanie warunków atmosferycznych, właśnie dlatego jakość surowca ma tak ogromne znaczenie.

Czytaj więcej

Specyficzne wymagania hut szkła odnośnie do składu chemicznego i uziarnienia surowca sprawiają, że WKG jest w tej chwili jednym z zaledwie kilku producentów mączki szklarskiej w Polsce. Produkt z Raciszyna cechuje wysoka czystość chemiczna i granulacja zgodna z oczekiwaniami klienta. Certyfikujemy produkty zgodnie z wymaganiami konkretnej huty oraz ISO.

Każda przygotowana do wysyłki partia materiału jest dokładnie badana, a parametry są potwierdzane świadectwem jakości. Jest to możliwe dzięki temu, że przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium. Niektóre badania zlecane są także certyfikowanym ośrodkom zewnętrznym.

Cechy mączki wapiennej

Zawartość CaCO3 >96%
Zawartość Fe2O3< 0,1%
SiO2 < 2,0%
Uziarnienie

Koszt mączki wapiennej

Cena mączki wapiennej jest uzależniona od zamawianej ilości, miejsca dostawy i warunków płatności.

Mączka wapienna workowana

W naszej firmie nie ma możliwości zakupu mączki wapiennej workowanej. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie materiału w formie luzu, realizujemy dostawy wielkości 27 ton, realizujemy dostawy zabezpieczone w standardzie GMP+.

Zastosowanie mączki wapiennej w przemyśle

Mączka wapienna jest stosowana w bardzo wielu gałęziach przemysłu, od produkcji kosmetyków, gdzie pełni funkcję utwardzacza do pudrów, przez energetykę jako sorbent do odsiarczania stali, aż po chemię budowlaną jako wypełniacz do produkcji klejów tynków i zapraw.

Każda branża ma odpowiednie wymagania i normy. Surowiec o najwyższej jakości trafia do hut szkła. Mączka szklarska bowiem jest najbardziej zaawansowanym produktem wapienniczym pod względem parametrów uziarnienia i składu chemicznego. Huty szkła bardzo rygorystycznie podchodzą do jakości. Szczególną uwagę zwracają m.in. zawartość żelaza, która liczona jest w setnych częściach procenta i musi być stabilna. Musimy więc utrzymać jakość w ryzach, a to wymaga pełnego zaangażowania na każdym etapie.

Mączka wapienna jest jednym z trzech głównych surowców niezbędnych do wytopu szkła.

Mączki i tzw. piaski wapienne produkowane w przemiałowni Raciszyn znajdują zastosowanie w poniższych sektorach przemysłu:

 • Energetyka – jako sorbent w procesie odsiarczania spalin. Podczas produkcji energii do atmosfery emitowane są niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia w postaci dwutlenku siarki, chloru i fluoru. Wysoka reaktywność mączek sprawia, że szkodliwe związki są skutecznie wychwytywane, dzięki czemu oddychamy czystszym powietrzem, a przy okazji wytwarzany jest gips syntetyczny, z którego wykonuje się np. płyty kartonowo-gipsowe.
 • Rolnictwo – mączki stosowane są jako główny składnik granulowanych nawozów wapniowych oraz składnik mieszanek paszowych i pasz pełnoporcjowych. Wapień odkwasza ziemię i zapewnia odpowiednią zawartość tego minerału w glebie, wspomagając tym samym wegetację roślin. Wapno nawozowe przywraca przede wszystkim właściwy odczyn (pH) gleby, na której prowadzona jest uprawa roślinna. Zapewnia ziemi właściwą równowagę mineralną. Podnosi jakość płodów rolnych, a przy okazji pomaga w walce z uciążliwymi chwastami. Węglan wapnia, składnik kred pastewnych zapewnia wapń w pokarmie, co jest ważną szczególnie w okresie ich rozwoju i wzrostu. Chroni to zwierzęta hodowlane przed odwapnieniem kości, krzywicą i osteoporozą; wpływa również korzystnie na układ nerwowy i budowę mięśni.
 • Chemia budowlana – mączka stosowana jest jako wypełniacz do produkcji całej palety produktów chemii budowlanej: tynków, zapraw, klejów czy farb. Wapno w zaprawie poprawia jej urabialność, nadaje jej paro przepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną (grzyby i pleśnie). Zastosowanie drobnych mączek poprawia min. urabialność oraz aplikację wyrobów.
 • Przemysł szklarski – jako składnik zestawu szklarskiego do produkcji szkła płaskiego, opakowaniowego i gospodarczego. Węglan wapnia w formie mączki stosowany jest w hutach szkła jako stabilizator. Wapień zapobiega rozpuszczaniu szkła w wodzie i wpływa na przejrzystość tafli. Odpowiada za to tlenek wapnia (CaO), który wraz z dwutlenkiem węgla (CO2) jest produktem rozkładu węglanu wapnia w wysokiej temperaturze. Dzięki zastosowaniu mączki wapiennej szkło jest bardziej wytrzymałe i odporniejsze na działanie warunków atmosferycznych, właśnie dlatego jakość surowca ma tak ogromne znaczenie.
 • Drogownictwo – jako wypełniacz w produkcji mas mineralno-asfaltowych. Zadaniem wypełniacza jest wiązanie ze sobą ziaren kruszywa mieszanki mineralno-asfaltowej. Wypełniacz mineralny wypełnia wolną przestrzeń, między ziarnami kruszywa mieszanki mineralnej. Wpływa tym samym na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na oddziaływanie wody i mrozu, zapewniając wymaganą trwałość nawierzchni asfaltowej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55