Mączki i piaski wapienne

 

Grupa produktów wytwarzanych w procesie przeróbki kamienia wapiennego, polegającej na suszeniu, mieleniu oraz separacji na frakcje handlowe. Produkcja realizowana jest na nowoczesnych, zautomatyzowanych, wydajnych instalacjach, zapewniających wysoką i powtarzalną jakość.


Zastosowania


Mączki i tzw. piaski wapienne produkowane w przemiałowni Raciszyn znajdują zastosowanie w poniższych sektorach przemysłu:

  • energetyce – jako sorbent w procesie odsiarczania spalin,
  • rolnictwie – główny składnik granulowanych nawozów wapniowych; składnik mieszanek paszowych i pasz pełnoporcjowych,
  • chemii budowlanej – kruszywo i wypełniacz do produkcji klejów, tynków, zapraw, farb itp.,
  • przemyśle szklarskim – składnik zestawu szklarskiego do produkcji szkła płaskiego, opakowaniowego i gospodarczego,
  • drogownictwie – jako wypełniacz w produkcji mas mineralno-asfaltowych,
  • w produkcji pap i gontów bitumicznych,
  • przemyśle ceramicznym, produkcji tworzyw sztucznych czy uszczelniaczy gumowych

Kredy pastewne

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55