Kim
jesteśmy?

WKG to dynamicznie rozwijająca się spółka, prowadząca swą działalność w obszarach produkcji wyrobów wapienniczych i kamieniarstwa. Posiadamy własne złoża kamienia wapiennego, charakteryzujące się wysoką czystością chemiczną oraz dostęp do bloków skalnych z całego świata.

W prowadzonych procesach produkcyjnych stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przewagę rynkową budujemy na zaimplementowanych technologiach, wdrażanych innowacjach oraz doświadczeniu pracowników. Nieustannie podnosimy kwalifikacje i kompetencje naszej kadry, by świadczyć coraz lepsze usługi oraz dostarczać produkty najwyższej jakości.

80mln

wartość inwestycji w latach 2012-2021
180000m2

kamienia naturalnego rocznie
1200000ton

produktów wapienniczych rocznie
Ponad150

zatrudnionych pracowników

Co nas wyróżnia?

Nasza misja


Naszą misją jest świadczenie usług oraz dostarczanie produktów jak najwyższej jakości, realizowanych i wytwarzanych z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla otoczenia technologii. Relacje z partnerami biznesowymi budujemy na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Znamy się na naszej pracy i wykonujemy ją z oddaniem i pasją.

Kapitał ludzki


WKG tworzą profesjonaliści, ludzie z ogromną wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Jesteśmy dumni z zespołu, który wspólnie tworzymy. Dokładamy starań aby nasi pracownicy mogli realizować zadania zgodne ze swoimi aspiracjami, mieli szansę na rozwój zawodowy i stale podnosili swoje kompetencje.

Środowisko

Chronimy środowisko w dwóch wymiarach: po pierwsze oszczędnie i odpowiedzialnie gospodarujemy zasobami oraz ograniczamy emisję zanieczyszczeń, po drugie – wytwarzamy produkty, które innym firmom pomagają dbać o środowisko. Dbamy o to, by emisja spalin, odpadów i hałasu, powstających w trakcie procesów technologicznych była jak najmniejsza.


Czytaj więcej


 

Zarząd

mgr inż. Rafał Pożyczka

Prezes Zarządu

W 2005 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej, uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Budownictwo.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z górnictwem odkrywkowym. Zdobywał doświadczenie w branży wydobywczej, głównie na stanowiskach związanych ze sprzedażą i wdrożeniem nowych produktów na rynek. Zarządzał procesami handlowymi m.in. takich podmiotów jak: Grupa Lhoist, Mota – Engil czy Sjenit S.A.. Opracowywał i wdrażał strategie sprzedaży oraz marketingu, budował pozycję marki i umacniał relacje z klientami. Od kwietnia 2014 r. związany jest z Grupą WKG. Jako Dyrektor Handlowy zbudował od podstaw Dział Sprzedaży, wzmocnił pozycję marki, zdywersyfikował kierunki zbytu oraz wyznaczył strategiczne kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Od listopada 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, a w październiku 2019 r. mianowany został na stanowisko Prezesa Zarządu WKG Sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie budowania i rozwoju rynku. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, analizy konkurencji oraz sprzedaży surowców mineralnych w szczególności na rynkach: energetycznym, hutniczym, szklarskim, budowlanym i rolniczym.

Barbara Soja

Członek Zarządu

 

mgr inż. Grzegorz Woźniak

Wiceprezes Zarządu

W 2006 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Informatyka, specjalizacja Informatyka w technice i zarządzaniu.

Ponadto w Biznesie Akademii WSB ukończył prestiżowe studia menedżerskie Master of Business Administration oraz studia podyplomowe na wydziale Zarządzania Rozwojem natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ukończył studia na wydziale Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami grup kapitałowych oraz sporządzania analiz ekonomicznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współtworzenia i realizacji strategii finansowej oraz operacyjnej. Od początku kariery zawodowej był odpowiedzialny za planowanie budżetów, przygotowywanie długoterminowych prognoz finansowych i monitorowanie ich realizacji, skutecznie zarządzał płynnością finansową, poprzez planowanie przepływów pieniężnych i stopnia zaangażowania kapitału obrotowego. Nadzorował współpracę z bankami, audytorami, biegłymi rewidentami oraz inwestorami. Posiada szeroką wiedzę w zakresie akwizycji spółek oraz sprzedaży grup kapitałowych. Doświadczenie zdobywał przy współpracy z Resource Partners (fundusz inwestycyjny private equity), The Boston Consulting Group (doradztwo strategiczne) oraz William Blair & Company (amerykański międzynarodowy niezależny bank inwestycyjny). Pełnił funkcję Członka Zarządu w firmie Delicpol oraz zarządzał spółkami Deltrans i Cuprod. Od lutego 2020 roku związany jest z Grupą WKG, pełni funkcję Członka Zarządu na stanowisku Dyrektora Finansowego.


Społeczność lokalna

Zależy nam na dobrych relacjach i dialogu z otoczeniem. Staramy się angażować w inicjatywy lokalne i – przede wszystkim – minimalizować uciążliwości związane z naszą działalnością. Dążymy do tego, by być postrzegani jako dobry sąsiad. Powołaliśmy Fundację Inicjatywa aby wspierać społeczność lokalną, w szczególności dzieci i młodzież w zakresie rozwoju ich talentów, zainteresowań, zdolności intelektualnych oraz sportowych. Działania Fundacji są również nakierowane na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz inicjowanie i promowanie tego, co w ludziach najcenniejsze – wrażliwości na drugiego człowieka.

Czytaj więcej


Projekty B+R i inwestycje

Nie zadowalamy się gotowymi rozwiązaniami – szukamy dedykowanych technologii, które odpowiedzą na potrzeby naszych klientów i zapewnią symetryczny rozwój. Istotnym czynnikiem wpływającym na wypracowanie naszej przewagi konkurencyjnej jest wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy, w którym samodzielnie lub przy współpracy z jednostkami naukowymi, opracowywane są nowe koncepcje produktów wraz z technologią ich uzyskiwania. Z sukcesem zrealizowaliśmy szereg projektów inwestycyjnych oraz B+R.

Czytaj więcej

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55