Skontaktuj się
z nami

WKG Sp. z o.o.

ul. Działoszyńska 69,
98-355 Raciszyn

KONTAKT

+48 43 841 35 38
+48 519 347 779
wkg@wkg.pl

KRS: 0000903953,
NIP: 7722169189,
REGON: 592180791

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000.000 zł


Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach

ul. Fabryczna 50
42-580 Wojkowice

KONTAKT

+48 32 888 66 55
zok@wkg.pl

KRS: 0000903953,
NIP: 7722169189,
REGON: 592180791